Lista aktualności Lista aktualności

Nowy sposób zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

                Zgodnie ze zmianami ustawy „Prawo Łowieckie” z dnia 22.03.2018r informujemy, że od dnia 01.04.2018r wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.