Lista aktualności

PRACOWITA WIOSNA W LESIE, CZYLI 1000 DRZEW NA MINUTĘ !

 

      Jak co roku okres wczesnowiosenny w Lasach Państwowych wiąże się z intensywnymi pracami odnowieniowo-zalesieniowymi. Ogółem Lasy Państwowe sadzą rocznie ok. 500 milionów sadzonek. Ilość ta, po podzieleniu przez 365 dni w roku, 24 godziny i w końcu przez 60 minut daje nam wynik   bliski 1000 drzewek na minutę! Stosowany przez nas materiał sadzeniowy to rodzime gatunki drzew, ze zwiększającym się co roku udziałem gatunków liściastych. Wprowadzamy też drzewa i krzewy owocowe będące w przyszłości cenną domieszką biocenotyczną oraz wzbogacającą bazę żerową dla zwierząt leśnych.

Nadleśnictwo Taczanów ma w tym roku do posadzenia blisko 900 tysięcy sadzonek na powierzchni ok. 128 hektarów, dodatkowo co roku kilkanaście hektarów lasu odnawiamy naturalnie, głównie poprzez samosiew sosny. Zaplanowane przez naszą jednostkę koszty na bieżący rok dotyczące odnowienia lasu to ok. 800 tysięcy złotych.

 

Bartosz Wójkiewicz