Asset Publisher Asset Publisher

Drzewo – przyjaciel ekosystemu

Drzewo – przyjaciel ekosystemu. Myśl globalnie, działaj lokalnie to temat projektu realizowanego w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie od października 2016 r. do kwietnia 2017 (projekt został laureatem konkursu Fundacji Nasza Ziemia finansowanego przez Żywiec Zdrój). W ramach opracowanego planu przez nauczycieli Placówki (K. Boruszczak, G. Szklarz, E. Adaszak) uczniowie uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej przez Nadleśnictwo Taczanów, sadzili drzewa w Grabiu oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych związanych z ochroną drzew. Po spotkaniu z fotografem wykonali zdjęcia pleszewskiego parku w różnych porach roku. W ramach projektu odbył się również Quiz młodego przyrodnika oraz zorganizowano konkurs pt. Drewno i korek. 10 kwietnia, w miejskim parku, uczniowie przedstawili spektakl o tematyce ekologicznej Prośba lasu, przygotowali wystawę zdjęć, a przechodniom wręczyli ulotki opracowane przez uczniów i realizatorów. Na ławkach nie zabrakło przepięknych wierszy o przyrodzie, znanych i mniej znanych autorów. Celem opracowanych działań było zwrócenie uwagi na konieczność dbania o bioróżnorodność. Realizatorzy dziękują wszystkim, którzy umożliwili realizację projektu.

Tekst: Pani Katarzyna Boruszczak

 

Nadleśnictwo Taczanów brało czynny udział w realizacji tego projektu : sadzenie lasu, wycieczka do lasu