Asset Publisher Asset Publisher

Pożar na Wielowsi

W godzinach porannych miejscowy leśniczy oraz strażacy z okolic Wielowsi otrzymali informacje o pożarze lasu.

SPOKOJNIE! To tylko ćwiczenia - symulacja pożaru lasu - pod kryptonimem LAS 2017.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu postanowiła sprawdzić gotowość bojowa strażaków.

Są to już 3 ćwiczenia tego typu przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Taczanów w 2017r.

Pierwszym zadaniem dla strażaków był dojazd do miejsca w którym wybuchł symulowany pożar. W kolejnym etapie strażacy mieli za zadanie przepompować wodę ze zbiornika przeciwpożarowego do rozłożonego basenu strażackiego, zbudować linie zasilającą samochody bojowe w wodę oraz linie gaśnicze z samochodów bojowych.


„Tego typu ćwiczenia maja na celu koordynacje działań Państwowych Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz leśników w trudnym terenie jakim niewątpliwie jest palący się las" relacjonuje koordynator ćwiczeń z KW PSP w Poznaniu.

W ćwiczeniach brało udział 43 strażaków z PSP oraz OSP, 11 wozów bojowych oraz 1 samochód dowodzenia z Poznania.

Na zakończenie ćwiczeń dowódca pochwalił strażaków za profesjonalne podejście do zorganizowanych ćwiczeń jak również leśników za prawidłowe utrzymanie infrastruktury przeciwpożarowej w lesie.