Wydawca treści Wydawca treści

kontakt z mediami

 

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym Nadleśnictwie jest

Bartosz Wójkiewicz
tel. 696 061 326
e-mai: bartosz.wojkiewicz@poznan.lasy.gov.pl